lauantai 28. toukokuuta 2011

Halla-ahon vedätys: rasistinen väkivalta Perussuomalaisten julkilausumassa


Kaikki väkivalta on tuomittavaa, mutta onko hakkaaminen satunnaisin motiivein tai "ilman motiivia" yhteiskunnassamme sama asia kuin rasistinen hakkaaminen?

Suomen laissa (rikoslain 6. luku, 5. pykälä) rangaistuksen koventamisperusteena mainitaan "rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella". 

Rasistinen väkivalta on siis lain mukaan vielä tuomittavampaa kuin "tavallinen" väkivalta. Miksi näin pitääkin olla?

Liittyykö väkivaltaan "ilman motiivia" tai edes silmälasipäisten ihmisten valikoitumiseen väkivallan uhreiksi yhteiskunnassa ja maailmassa laajamittainen puhe- ja ajattelutapa eli ideologia, joka systemaattisesti oikeuttaa sitä?
Ei.

Liittyykö rasistiseen kiusaamiseen ja hakkaamiseen yhteiskunnassa ja maailmassa laajamittainen puhe- ja ajattelutapa eli ideologia, joka systemaattisesti oikeuttaa sitä?
Kyllä.

Rasismin uhrit ovat siis, kun muut muuttujat ovat samat, systemaattisesti ja lähtökohtaisesti heikommassa asemassa kuin ne, jotka valikoituvat uhreiksi satunnaisemmin. Siksi rasistiseen hakkaamiseen pitää puuttua kovemmalla kädellä.

Jos väitetään tai edes annetaan ymmärtää, että satunnaisempi väkivalta ja rasistinen – eli tietyssä mielessä suunnitelmallinen – väkivalta ovat vain yhtä tuomittavia, tehdään harhaanjohtava rinnastus: jätetään väkivaltaa suunnitelmanomaisesti tukeva ideologia huomiotta, eli vähätellään rasismia väkivallan vaikuttimena. Rasismia ei tässä asiassa tunnusteta erityiseksi ongelmaksi.

Katsotaanpa sitten sitä, miten Perussuomalaisten - tai oikeammin retoriikan taitaja Jussi Halla-ahon, sen ensisijaisen kirjoittajan - julkilausumassa ymmärretään rasistinen väkivalta.

Julkilausumassa tuomitaan "yhtäläisesti kaikki hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan riippumatta siitä, mitä etnistä tai muuta ryhmää uhri ja tekijä edustavat" ja väkivalta yleensä "riippumatta siitä, onko teon takana rasistisia motiiveja, muita motiiveja, vai ei lainkaan motiivia" (lihavoinnit ovat alkuperäisiä). Täsmällinen sanamuoto kuuluu: "Tuomitsemme yhtäläisesti kaikki hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan riippumatta siitä, mitä etnistä tai muuta ryhmää uhri ja tekijä edustavat, ja riippumatta siitä, onko teon takana rasistisia motiiveja, muita motiiveja, vai ei lainkaan motiivia."

Sanatarkasti ottaen, jos tuomitaan riippumatta uhrin ja tekijän etnisestä ryhmästä, ei varsinaisesti tuomita rasistista motiivia. Toisessa sivulauseessa taas rasistinen motiivi = muut mahdolliset motiviit = ei lainkaan motiivia. Toisin sanoen tässä rasismi = ei mitään.

On aikoihin tultu, kun "rasisminvastainen" julkilausuma jättää tieten tahtoen – aivan tarkoituksellisen retorisen pyörittelyn varjossa – tunnustamatta rasistisen ideologian erityisen tuomittavuuden väkivallan vaikuttimena. Toisin kuin voimassaoleva rikoslaki.

Kysymys kuuluu, miksi kirjoittaja niin tekee.

Kun muistetaan, että hän on siis ollut kirjoittamassa rasismia tuomitsevaa julkilausumaa eli hänen pitäisi oletusarvoisesti tuomita tässä juuri rasistinen väkivalta, niin hänellä (olettaen, että hän tietää, mitä hän tekee) on ollut kaksi vaihtoehtoa:
a) joko tuomita rasistinen väkivalta yksiselitteisesti ilman kiemuroita juuri rasistisena väkivaltana (ei vain minä tahansa väkivaltana), mikä korostaisi rasismin erityistä tuomittavuutta väkivaltaa systemaattisesti tukevana ideologiana;
b) tai tuomita rasistinen väkivalta, mutta kirjoittaa samalla lausumaan jostain syystä piiloviesti, jolla vähätellä rasismia.

Kirjoittaja valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon: hän puhuu kahdella suulla ja asettuu vaivihkaa rasismin vähättelijäksi, samalla kun on tuomitsevinaan sen. Itse asiassa hän ei tässä kohtaa tuomitse rasismia, vaan vain väkivallan yleensä.

Mikä tässä on vikana? Kaksi asiaa. Ensinnäkin vähättely jättää rasistisia ennakko-oletuksia omaavalle lukijalle mahdollisuuden tulkita, että teksti kirjoittajineen ei tuomitsekaan rasistista ideologiaa yksiselitteisesti vaan antaa sille väkivallan vaikuttimena vaivihkaa ymmärryksensä ja osittaisen hyväksyntänsä. Toisekseen, kun tuomitaan kaikki väkivalta "yhtäläisesti... riippumatta siitä", mikä motiivi on, "rasisminvastaiseen julistukseen" onkin yllättäin ilmestynyt painotettu kohta, jolla itse asiassa voisi perustella em. rangaistuksenkoventamisperusteen poistamista rikoslaista!

Mitä rasisminvastaisuutta tämä tämmöinen on? Sehän mahdollistaa rasismin nykyistä vähäisemmän tuomitsemisen väkivaltarikoksissa. 

En mitenkään jaksa tai ainakaan halua uskoa, että perussuomalaiset kansanedustajat - tiettyä laitaa lukuunottamatta - ovat tarkoittaneet julkilausumallaan tätä.

Kaikkien Halla-ahon tekstien kanssa tekemisissä olevien olisikin korkea aika herätä ja huomata, että retoriikallaan Halla-aho vedättää heitä.

Ja olettaen, että hän retoriikan taitajana tietää, mitä tekee, piiloviestillään tässä julkilausumassa hän tieten tahtoen vähättelee rasismia. Eli hän valitsee - ollessaan seinää vasten, mainitun kahden vaihtoehdon edessä - sen vaihtoehdon, joka piiloisesti puolustelee ennemmin kuin yksiselitteisesti tuomitsee rasistisia vaikuttimia. Ja hän siis tekee näin rasisminvastaisen julkilausuman suojissa. Se on taitavaa retoriikkaa ja ennenkuulumattoman röyhkeää.

Hypätkää kyydistä ennen kuin on liian myöhäistä.


Julkilausumasta laajemmin ottaen täällä.