keskiviikko 25. toukokuuta 2011

Halla-ahon "Vielä bussikuskeista" – väistöliike ja sen asiayhteysJussi Halla-aho (Perussuomalaiset) otti blogissaan ”Vielä bussikuskeista” (19.5.2011; http://www.halla-aho.com/scripta/viela_bussikuskeista.html) kantaa vaalien jälkeen kiihtyneeseen keskusteluun rasismista, rasistisesta rikollisuudesta ja sen mahdollisesta lisääntymisestä. Mitä hän tekstillään ja tekstissään teki, paitsi että käytti kansalaisen roolissa sananvapauttaan?

Kirjoituksen alussa kirjoittaja kuvailee mediassa esiintyneen huolen väkivaltaisen rasismin noususta ja ironisoi sitä: "Virallinen totuushan on tämän kevään aikana ollut, että rasistiset rikokset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti; että rasistit pieksevät maahanmuuttajataustaisia kuskeja; ja että perussuomalaisten vaalivoitto on ikään kuin antanut luvan tällaiselle toiminnalle."
Ironiset ensisanansa ”virallinen totuushan” Halla-aho on linkittänyt Timo Harakan kolumniin, jossa Harakka vetosi Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soiniin pyytäen tätä irtisanoutumaan rasismista, niin rasistisesta väkivallasta kuin arkipäivän rasismistakin: http://yle.fi/uutiset/nakokulmat/2011/0 ... 76963.html 
Huolen kuvailun tarkoitus ei Halla-ahon kirjoituksessa ole jakaa sitä, vaan kiistää sen oikeutus. Miten hän sen kiistääkään, ja mihin kontekstiin teksti pitäisi suhteuttaa?

***
Perusasetelma tekstissä on, että kirjoittaja ottaa esille vain yhden esimerkin Harakan tiivistämän ajankohtaisen, etenkin tätä kevättä koskevan huolen aiheista. Hän ottaa kaikista mahdollisista viimeaikaisista tapauksista esille vain kysymyksen maahanmuuttajataustaisten bussikuskien pahoinpitelystä.
Niiden suhteen hän vetoaa vuosien 2009-2010 tilastoihin. Lisäksi hän viittaa siihen, onko tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä yhdessäkään hakkaus- tai potkintatapauksessa todettu "rasistista motiivia". 2009-2010 voitiin juridisesti osoittaa yksi rasistinen motiivi kumpanakin vuonna. Tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä "yhdessäkään ei ole ilmennyt rasistista motiivia", kertoo Halla-aho painokkaasti. 
Vaan hetkinen: oikeammin pitäisi sanoa, että ei ollut ennätetty todeta sellaista. Rasistinen motiivi, jos sellainen on, kirjataan ylös vasta esitutkinnan päättyessä, ja esitutkinta kestää huhun mukaan keskimäärin 4 kk. Niinpä tutkinnan täytyy olla useimmassa tapauksessa, varsinkin eduskuntavaalien (17.4.) jälkeisten tapausten osalta, vielä kesken, eikö? (Faktakuvausta prosessista tässä tutkimuksessa.) Se, että Halla-ahon mainitsemasta 18 tämänvuotisesta pahoinpitelystä yhtäkään ei ollut vielä todettu motiiviltaan rasistiseksi, ei vielä tarkoita mitään, eikä varsinkaan osoita sitä, mitä hän näyttelee sen osoittavan: että rasistisia tapauksia ei olisi ollut tai että ne eivät olisi jopa lisääntyneet. Halla-ahon esitys tämänvuotisista tapauksista harhaanjohtaa lukijaa perinpohjaisesti. 

Voidaan muistuttaa myös, että väkivaltarikoksen selvä rasistinen motiivi rikosoikeudellisessa mielessä on erilainen asia kuin se, voiko väkivaltarikoksille olla yhteiskunnassa, politiikassa ja kulttuurissa (kuten Scriptassa) annettu tahallaan tai tahatta jonkinlaista rasistista tai sinnepäin-rohkaisua. Oikeudessa toteennäytetty rasistinen motiivi on käsitteellisesti eri asia kuin kulttuurissa havaittava jonkinasteinen yllyke tai vaikutin rasistiseen väkivaltaan. Tämä jälkimmäinen on paljon yleisempi käsite; edellinen ilmiö on (silloin kun on) kertova erityistapaus sen kattamalla alueella. 
Tämä jälkimmäinen myös nimenomaan on se, mistä mediassa on oltu huolissaan ja mitä Harakkakin pyysi Soinia hillitsemään tuossa kirjoituksessa, joka Halla-ahon "virallinen totuushan" -linkin takaa löytyy. Halla-ahon linkityksestä voimme päätellä, että hän tietänee mistä huolessa on ollut kysymys. Olettakaamme, että kielitietelijä on lukenut tekstin, johon linkkaa, ja ymmärtänyt sen denotatiivisen eli päämerkityksen: huolen rasismista ja sen yhteydestä väkivaltarikoksiin. 

Miten Halla-ahon teksti sitten reagoi tähän huoleen? 

Se esittää, että huoli voitaisiin osoittaa liioitelluksi ja merkityksettömäksi viittaamalla siihen, että bussikuskipahoinpitelyissä on esiintynyt rikosoikeudellisesti todettavaa rasistista motiivia vähäisesti ajanjaksolla 2009 – huhtikuu 2011. 
Tekstissä siis harjoitetaan jo lähtökohtaisesti ovelaa retoriikkaa, eikä puhuta itse asiasta. Halla-ahon teksti on väistöliike.
***
Kun alun perusasetelma on tämä retorinen silmänkääntötemppu, niin katsotaanpa, mihin teksti sitten päätyy. 
Loppupäätelmissään Halla-ahon keskeinen viesti on kiistää rasististen rikosten yleistyminen, niiden yhteys maahanmuuttovastaiseen politiikkaan ja retoriikkaan ja jopa (ainakin rivien välissä) koko ongelman maininnanarvoisuus: "Suomalaiset eivät hyökkäile ulkomaalaistaustaisten bussikuskien kimppuun keskellä kirkasta päivää silmät vihasta kiiluen ja perussuomalaisten vaalivoitosta intoa saaden."
Tällöin teksti luo ohimennen (kuten jo alussa) vaikutelmaa ylihysteerisestä huolesta, ikään kuin vastapuolen (rasismin kriitikoiden) mielikuvissa ”suomalaiset” yleisjoukkona ”hyökkäilisivät” tolkuttomasti ”silmät vihasta kiiluen” ulkomaalaistaustaisten kimppuun huudellen samalla perussuomalaisia iskulauseita (joiden nojalla tuo rasistis-perussuomalainen motiivi voitaisiin oikeudessakin sitten selvästi todeta). 
Alkua ja loppua suhteuttaen voidaan sanoa, että tekstin funktio on selvästikin luoda tietty vaikutelma: vaikutelma, ettei koko ongelmaa ole ja että se voidaan lakaista maton alle. 
(Tapauksen, jossa aivan selvästi on hakkaamisen ja rasistis-perussuomalaisen vaikuttimen yhteys, teksti tietenkin jättää mainitsematta: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011051 ... 8_uu.shtml.)
*** 
Halla-ahon Scriptan – ja yleensäkin ns. maahanmuuttokriittikkojen – tilastojenkäyttötapa on kysymys sinänsä. Kuinkas tällä kertaa? 
Ylitarkastaja Konsta Korhonen, jolta Halla-aho oli saanut tietonsa ja ”tietonsa”, kommentoi Iltalehdelle Halla-ahon tilastojenkäyttötapaa. Juttu löytyy esim. täältä: http://mediaseuranta.blogspot.com/2011/ ... uurot.html

(Huomautan heti, että Korhonen kyseenalaistaa vahvasti sen, kertovatko tilastot bussikuskeihin työtehtävissä kohdistuneista pahoinpitelyistä vai jostain muusta. Mutta otan tässä Halla-ahon ikään kuin tosissani ja ”uskon” häntä siinä, että tilastot kertovat siitä, mistä hän väittää niiden kertovan. Tarkastelen tässä tekstin argumentaation logiikkaa ja lukijan suostuttelua.)
Korhoselta saadaan ensinnäkin vahvistus siihen, että vuonna 2009 ja 2010 ei tosiaan ollut verrannollisesti paljon juuri maahanmuuttajataustaisiin (vs. kantasuomalaistaustaisiin) bussikuskeihin kohdistuneita rikoksia. Mutta toiseksi, kun Korhosen kommentin jälkeen vielä uudelleen lukee Halla-ahon tekstin, voi havaita, että kirjoittaja on siinä tottavie tarkoitushakuinen. 

Hän nimittäin paitsi antaa vaikutelman, että huoleen rasististen rikosten kasvusta ei ole perusteita, myös kääntää puheen ulkomaalaistaustaisten bussikuskien väkivaltaisuuteen. Hän siis ehdottaa lukijoilleen ääneenlausumattomasti (tekstin loogisen etenemisen kautta), että rasistinen väkivalta ei ole ajankohtainen ongelma ja että jos vaikka onkin, niin samanlainen ongelma on ulkomaalaistaustaisten bussikuskien väkivaltaisuusHän kirjoittaa: "Huomionarvoista on, että siinä missä vuosina 2009 ja 2010 kirjattiin kumpaisenakin n. 10 kappaletta ulkomaalaistaustaisiin bussikuskeihin kohdistuneita pahoinpitelyrikoksia ja yksi kappale rasistisesti motivoituja tekoja, vuosittain tehdään 5-6 rikosilmoitusta tapauksista, joissa ulkomaalaistaustainen bussikuski on käynyt käsiksi matkustajaan." 
Ja siinä olikin se valikoitu informaatio, mitä asiasta saamme. (Jos Scriptaa tällä kertaa – aivan hypoteettinen mahdollisuus – sattuu lukemaan vaikkapa Pikku tai Ehta Rasisti, niin mitä hän tämän valikoidun informaation nojalla tulee ajatelleeksi?)
Kuten eräässä blogissa tiivistettiin, kyseisistä tilastoista epäilemättä käy selville, "että ulkomaalaistaustaisista bussikuskeista tosiaankin tehdään vuosittain 5-6 rikosilmoitusta, kun häiriköt katsovat että heitä on tönitty liian kovaa bussista poistettaessa". Mutta. Halla-aho jättää sanomatta sekä tuon syy-yhteyden (bussista poistamisen tilanteet) että tämän: "Samanlaisia ilmoituksia tehdään tietysti myös supisuomalaisista kuskeista, suhteessa aivan yhtä paljon. Rikosilmoitusten määrä taas ei sitten sano paljoakaan siitä, onko rikoksia todellisuudessa tapahtunut." (http://www.kniivila.net/2011/hommafooru ... en-torvet/)
Kertaan: Halla-aholle kävi "Vielä bussikuskeista" -blogissa niin viattoman hassusti, että ensin tuli kaivettua tilastoista esiin se tieto, että 2009 ja 2010 ulkomaalaisia bussikuskeja hakattiin "vain" siinä missä suomalaisiakin, mutta sitten blogista "unohtui" muun muassa tehdä samanlaista vertailua sen suhteen, miten nämä kauhean väkivaltaiset ja pahat ulkomaalaistaustaiset bussikuskit eivät itse asiassa ole sen väkivaltaisempia poistaessaan matkustajia kuin suomenmaalaistaustaisetkaan. (Tähän olisi kriittisessä tarkastelussa vielä lisättävä: josko niinkään väkivaltaisia, koska voi olla niinkin, että ulkomaalaistaustaisten tekemiä poistoja käytetään helpommin kuin kotomaataustaisten kohdalla kuskin saattamiseksi vaikeuksiin; tämä edellyttäisi, että ilmoittajilla olisi jonkinsortin rasistinen vaikutin tehdä heistä herkemmin ilmoituksia. Mutta tämä on minulta tässä yhteydessä tietysti vain kriittinen muistutus tutkimisesta ennen hutkimista.) 
Mitä voimme tilastojenkäytön tavasta ”Vielä bussikuskeista” -tekstissä siis sanoa?
Että se on todistetusti tarkoitushakuista – ja tämän kevään osalta, kuten aiemmin huomattiin, jopa selvästi harhaanjohtavaa.
***
On siis voitu todeta, että 
1) Teksti bussikuskeista on tarkoitushakuinen.
2) Tarkoitushakuisuus on keino, jolla teksti saadaan väistöliikkeenomaisesti vähättelemään huolta rasismista ja rasististen rikosten mahdollisesta lisääntymisestä ja ylipäätään lakaisemaan rasismipuhetta sivuun (koska virallinen totuushan on aika naurettava, hei). 
3) Kaiken päälle teksti myös kääntää tilastonkäytöllisellä virheellä syyttävän katseen kohti ulkomaalaistaustaisia.
Mitä tulee, kun lasketaan yhteen tarkoitushakuisuus ja tekstin retoristen valintojen ilmentämät tarkoitukset tai tendenssit (rasismihuolen naurunalaistaminen; mahdollisesti rasististen rikosten selittäminen ei-rasistisiksi; väkivaltasyytöksen kääntäminen kohti ulkomaalaistaustaisia)? Mitä saadaan vastaukseksi? 
***
Rasististen rikosten vähättely nettifoorumeilla, kommenttiketjuissa ja blogosfäärissä on ollut viime viikkoina nähdäkseni kiihtymään päin (en välitä linkata esimerkkeihin; tämä ei ole maahanmuuttovastaisen ideologian tiedonvälitystoimisto). 

Kun media ensin alkoi nostaa metakkaa rasististen väkivaltarikosten mahdollisesta lisääntymisestä, niin nyt netissä tuntuisi olevan meneillään vastaisku, eli a) lisääntymistä kyseenalaistetaan ja b) jopa pyritään kokonaan selittämään pois myös niin katsotusti normaali määrä rasistisia tai - ellei rasistisia niin ainakin - ulkomaalaistaustaisiin kohdistuvia väkivaltarikoksia. Maahanmuuttovastaisuuden ongelmista ei osata puhua.
Halla-ahon tekstiä käytetään tässä vähättelyssä ja väistelyssä auktoriteettina. Se ei ansaitse sellaisen asemaa. Ei edes oman "tilastollisen" tehtävänasettelunsa nojalla. Lisäksi sen retorinen asetelma on lähtökohtaisesti väistelevä: teksti ei oikeasti kohtaa sitä ilmiötä, jonka pätevänä poisselittäjänä siihen tukeudutaan. 
On ilmeisesti aihetta muistuttaa, että teksti ei tuo näkyviin esimerkiksi kaikkea tätä:
Ulkomaalaistaustaisen miehen päälle yritettiin ajaa kahdesti. http://www.pohjolansanomat.fi/cs/Satell ... desti.html
Tuntematon puukotti kylkeen ulkomaalaissyntyistä miestä. http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ko ... sassa.html
”Maahanmuuttokriittinen” mies pahoinpiteli ulkomaalaistaustaisen miehen (linkattu jo yllä):
Suomalaistaustaiset miehet löivät maahanmuuttajataustaista bussikuskia vaahtosammuttimella jne.
Ulkomaalaismiestä hakattiin rautaputkella.
Maahanmuuttajataustaista bussikuskia potkaistiin takaapäin.
Suomalaismiehet löivät maahanmuuttajataustaista tyttöä.
Nämä – ainakin nämä – ovat tapahtuneet vaalien jälkeen, noin kuukauden aikana.
Vaaleja edeltäviltä viikoilta tai edes tältä vuodelta en ole google-etsinnällä löytänyt yhtä paljon. En kuitenkaan ole tässä varsinaisesti todistelemassa sitä, että rasistiset rikokset olisivat vaalien jälkeen määrällisesti kasvaneet tai laadullisesti raaistuneet (se ei kuulu tarkasteluni tehtävänalaan eikä sellaista googlettamalla edes todisteta). Siltä minusta vaikuttaa, mutta otetaan nämä nyt vaikka vain ihan esimerkkeinä tämänkeväisistä tapauksista ja osoituksena siitä, että meillä on ongelma. Oli jo ennen vaaleja: 
Kaksi miestä (toinen ilmeisesti skini) löi ulkomaalaistaustaista teleskooppipampulla.
Nuori mies löi ohikulkenutta ulkomaalaistaustaista miestä.
Neljä miestä löi ja potki ulkomaalaistaustaista miestä.
Sivumennen, että piti tällaisiakin varhaisempia tapauksia tulla googlaillessa vastaan: 
Mies puuttui pikkulasten tappeluun kannustaen ”hakkaa se neekeri!”, ja muuta.
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/il-mies-sai-sakot-neekeriksi-nimittelystä/666479


Mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä.
[Tässä voisi olla linkki, jossa noin 10-vuotias poika, jota kutsun Jarpaksi, näyttää tehneen kuvastaan avatarin tai vastaavan. Jarpan kuva on eräänlaisten säteiden keskiössä, mikä ilmentää voimaa. Ylä- ja alalaidassa lukee "HAKATTIIIN YKS NEEKERI / OLI VISSIIN MAAHANMUUTTAJA". Avatarin otsikko on "Jarpan neuvo".]

Maahanmuuttajalta vietiin ihmisarvo.
Hups, viimeinenhän ei kuulunutkaan tähän yhteyteen. Vai kuuluuko sittenkin?
***
Näitä Halla-aho ei siis ota huomioon, vaan puhuu valikoidusti pelkästään bussikuskitapauksista ja antaa ymmärtää, että yhdestä pikku alueesta puhuminen riittäisi osoittamaan rasistisen väkivallan ajankohtaisen ongelman varsin merkityksettömäksi, vihervasemmistolaisen median luomaksi hysteriaksi. 
Hän ei myöskään ota tässä kirjoituksessa – kuten ei tietääkseni missään muuallakaan – tosissaan kokemuksia arkipäivän rasismista (siihen, mistä Harakka puhuu kolumnissaan paljon enemmän kuin bussikuskeista). Ovatko ne hänelle lainkaan olemassa, en tiedä. Hänellä on aina tapa selittää rasismi pois omasta ja lukijoidensa näköpiiristä.
Niinpä olen yllä pyrkinyt tuomaan nyt ainakin rasistisen rikollisuuden ongelman selvästi näkyviin. En varsinaisesti pidä keskustelusta, jossa keskitytään kokoamaan tällaisia linkkilistoja (se menee äkkiä kilpailuksi siitä, ketä pahoinpidellään eniten, mikä onkin sitten jo pelkkää vastapuolen demonisointia), mutta ehkäpä hommafoorumilaista argumentaatiota on kyseenalaistettava välillä sen omilla taktiikoilla. Tätä puhetapaahan foorumilla ymmärretään, eikö? 
Eli: toivottavasti nämä – vaikka tässä olisi joku kyseenalainenkin tapaus seassa – nyt kertovat hölmömmällekin sen, että huoli rasistisista väkivallanteoista ei ole turha ja että niiden ehkäisemisestä on otettava rehdisti vastuuta puolella jos toisellakin.
Varauksena edellisten linkkien tulkintaan myös ylöskirjattakoon seuraavat (hommafoorumilaisille sanoja suunnatessa ei kannata jättää heille helppoa takaporttia, tämä vinkkinä):
1) Kaikkien näiden pahoinpitelyjen ensisijaisesta tai taustavaikuttimesta emme voi tietää koko totuutta varsinkaan sikäli kuin tutkinta on kesken tai jopa aloittamatta; missä määrin vaikuttimet ovat ydin- tai sivumerkitykseltään rasistisia tai onko pahoinpitelyssä aktualisoitunut tämä motiivi niin, että se pystytään rikosoikeudellisesti toteamaan, on asia, joka on selvännäkijänkykyjemme ulkopuolella. Ilmiö – rasistinen väkivalta – on kuitenkin havaittavasti olemassa huolestuttavan laajana, ja varmaa on, että rasistista motiivia tai jonkin sortin vaikutinta ei voida tässä vaiheessa mainituissa tapauksissa poissulkea. (Minusta monet tapaukset kyllä vaikuttavat - eikö teistä? käsi sydämellä? - aika selviltä, ei tarvitse olla kovin suuri sherlock.)
2) Toinen varaushan on se, että joskus voi olla myös niin, että ulkomaalaistaustaa on sekä tekijässä että uhrissa (oli tai ei, tämä on selitys, jota Halla-ahon teksteihin ja Hommafoorumin informaatiovalikoimaan uskovat mielellään ehdottavat; myös Halla-ahon bussikuskitekstissä tehdään niin).
3) Kyllä, on paljon muitakin rikoksia, joista pitää olla huolissaan, esimerkiksi joidenkin ulkomaalaistaustaisten tekemä seksuaalinen väkivalta. (Aivan eri asia on, mitä johtopäätöksiä näistä tapauksista pitäisi vetää.)
Varauksista huolimatta emme pääse mihinkään siitä häiritsevästä tiedosta, että väkivaltarikoksia, joilla on jonkinlainen rasistinen vaikutin, tapahtuu. Ja suoraan sanottuna olen vakuuttunut, että ainakin me kaikki miespuoliset suomalaiset olemme nähneet sen verran maata ja maailmaa, että tiedämme poliisille asti menevien väkivallantekojen ja rasististen tekojen olevan vain jäävuoren huippu. 
Ihan yhtä selvää on, että nykyinen maahanmuutto ja -muuttajavastaisuus on jossain määrin näiden rikosten konteksti. Maahanmuuttajien arvostelemisesta nimittäin on tullut "maahanmuuttokritiikin" myötä hyväksytympää, ja joidenkin mielissä niin on tullut myös arvostelemisesta lyömällä ja potkimalla, vaikka fiksut maahanmuuttopolitiikan arvostelijat tai Timo Soini eivät sitä mielestään ajaisikaan. 
Tilannetta ei todellakaan auta se, että pääjeesus väistelee väistelemistään saarnaamansa maahanmuuttovastaisuuden ongelmia ja vastuuta sanoistaan. Noita sanoja on paljon, ja toistaiseksi ne osoittavat aivan liian usein samaan suuntaan: maahanmuuttajien ihmisarvon kyseenalaistamiseen.

Vain rehellinen ja avoin itsekritiikki sanoissa ja teoissa auttaa.JÄLKIKIRJOITUS: 


Julkaisin tämän Suomen aikaa aamuyöllä keskiviikkona 25.5. (USA:ssa oli vielä tiistai 24.5.). Tapahtumat saivat uuden käänteen myöhemmin keskiviikkona, kun Perussuomalaiset antoi rasisminvastaisen julkilausuman, tarkemmin sanoen poliittisen puolueen rasisminvastaisen julkilausuman, jota olen äkkiseltään kommentoinut täällä:   http://palikat.blogspot.com/2011/05/poliittisen-puolueen-rasisminvastainen.html


Nämä ovat Halla-aholta - hän on julkilausuman ensisijainen kirjoittaja - harvinaisia ja tervetulleita sanoja osoittaessaan siihen, että hänenkin mielestään maahanmuuttajataustaisilla (tai no, ainakin niillä, jotka Suomessa jo sattuvat olemaan) pitää olla oikeus koskemattomuuteen muiden lailla ja että sen oikeuden kiistäminen on tuomittavaa. 


En tosin ole kovinkaan vakuuttunut siitä, millaiseen poliittiseen suuntaan julkilausumateksti samalla lukijaa suostuttelee, tai siitä, kannustaako se poliittiseen itsereflektioon rasismin suhteen vai ei.


Väkivaltakeskustelun osalta todettakoon tässä lyhyesti seuraavaa. Rasistista vaikutinta väkivallalle, minkä yhteyttä maahanmuuttovastaiseen retoriikkaan olen yllä pyytänyt kaikkia osapuolia - erityisesti maahanmuuton vastustajia - pohtimaan kriittisesti, ei julkilausumassa tuomita erityisen raskauttavana. 


Julkilausumassa tuomitaan "yhtäläisesti kaikki hyökkäykset ihmisen fyysistä koskemattomuutta vastaan riippumatta siitä, mitä etnistä tai muuta ryhmää uhri ja tekijä edustavat" ja väkivalta yleensä "riippumatta siitä, onko teon takana rasistisia motiiveja, muita motiiveja, vai ei lainkaan motiivia" (lihavoinnit alkuperäisiä). 


Toisin sanoen, rasistisen vaikuttimen omaava väkivalta on julkilausumassa painotetusti vain ihan samanlainen asia kuin sellainen väkivalta, joka kohdistuu omaan etniseen tms. ryhmään tai jolla ei ole motiivia lainkaan. Julkilausuman pääasialliselta kirjoittajalta eli Halla-aholta tämä on taas kerran kieli keskellä suuta kirjoitettu retorinen väistö. Rasistista väkivaltaa ei tunnusteta erityiseksi ongelmaksi.


Erittäin hyvä, että Perussuomalaiset ja heidän muassaan Halla-aho tuomitsevat väkivallan, mutta olisi väkivalta-aiheen osalta liioittelua sanoa, että kyseessä olisi varsinaisesti rasisminvastainen julistus. Sen osalta kyseessä on vain kaikenlaisen väkivallan vastainen julistus. Hyvä sekin tietysti ja varsinkin parempi kuin ei mitään. 


Mutta – huomattakoon - samalla painotetusti ohitetaan vetoomukset ja vaatimukset siitä, että Halla-ahon ja perussuomalaisten nuivaosaston pitäisi paneutua tarkemmin siihen, mikä maahanmuuttovastaisessa politiikassa ja retoriikassa kenties kannustaa juuri rasistisesti motivoituneeseen väkivaltaan.Keskustelua voi jatkaa (sanottavansa asiasisällöstä riippuen) esim. 
- Terho-foorumin ketjussa ”Rasistiset rikokset Suomessa”
http://www.terhoforum.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=123
- todellisuus.orgin ketjussa ”Jussi-Halla-ajon kirjoitukset” 
Kuten tavallista, varaan oikeuden yllä olevan tekstin pieniin muutoksiin.