sunnuntai 22. toukokuuta 2011

Perinteinen ja uusi rasismi


Määrittelen seuraavassa rasismin käsitettä ja pohdin sitä, mitä eroa ja mitä yhteistä on perinteisellä ja uudemmalla rasismilla. 
Perinteisimmin 'rasismi' (heittomerkit korostavat sitä, että puhun nyt nimenomaan käsitteestä) on sitä, että ihonväriin ja 'rotuun' liitetään joukko 'alempiarvoisia' piirteitä, jotka sitten katsotaan tietynvärisen ihmisen ominaisuudeksi. 'Rotuun' liitettyjen piirteiden ja hänen ihmisyytensä välille laitetaan enemmän tai vähemmän yhtäläisyysmerkit. 'Rodusta' tiivistetään hänen olemuksensa, ja hänen ihmisarvoaan ja -oikeuksiaan vähätellään sen perusteella.
Uudentyyppinen 'rasismi' ei puhu niin paljoa – tai ei suoraan lainkaan – ihonväristä. Sen sijaan se puhuu 'kulttuurisista' piirteistä ja olemuksellistaa ne yksilön ominaisuudeksi. Yhtäläisyysmerkkejä vedetään nyt 'kulttuurista': yksilön oletetaan olevan ko. kulttuurista (yleensä etnisestä tai uskonnollisesta kulttuurista) annetun kuvan kaltainen ja jopa pysyvän sellaisena muuttumattomasti. Tässä 'uusrasismissa' tapahtuu siis niin, että tiettyyn kulttuuriin liitetään – joko joitakin perusteita liitokselle hakien tai puhtaan ennakkoluulon nojalla – joukko 'alempiarvoisiksi' arvotettuja piirteitä, jotka sitten katsotaan tuosta kulttuurista tulevan ihmisen ominaisuudeksi ja olemukseksi. Näin myös tuosta ihmisestä tulee lähtökohtaisesti 'alempiarvoinen'.
'Uusrasismi' (jota joskus kutsutaan myös 'kulttuurirasismiksi') tavallaan irtoaa 'rodusta' ja ihonvärin kaltaisista geneettisistä ominaisuuksista, mutta se voi palata - ja melko väistämättä käytännössä palaa - niihin takaisin ulkoisen tunnistuksen kautta. Siis sitä kautta, että esim. tummaihoisia ja -tukkaisia ihmisiä aletaan katsoa ja arvottaa heidän ulkoisen olemuksensa perusteella alempiarvoisista, epätoivottavista kulttuureista tuleviksi - ja siten itsekin jollain tapaa alempiarvoisiksi ja epätoivottaviksi. (Jos lopputulos on joka tapauksessa ulkoiseen tunnistukseen liittyvä ennakkoluulo, on tavallaan se ja sama, onko olemuksellistaminen alkujaan 'rotu'- vai 'kulttuuri'-perustaista.)
Perinteistä ja uusrasismia yhdistää aina se, että niissä olemuksellistetaan tietyt piirteet yksilön ominaisuudeksi; hänessä alati pysyväksi, todennäköiseksi ominaisuudeksi. 'Ihonväristä' (siihen assosioiduista piirteistä) tai 'kulttuurista' (arvioijan maalaamasta kulttuurin kuvasta) päätellään siis yksilön 'todellinen' luonne, ja häneen suhtaudutaan ennakkoluuloisesti ja hänen yhtäläistä ihmisarvoaan vähätellen pelkästään tämän rakennetun oletuksen takia. Häntä ei määritellä ja luokitella hänen tekojensa, vaan hänen geneettisen tai kulttuurisen taustansa perusteella.
Täten 'rasismi' on lyhyesti määriteltynä seuraavaa: 
(1) 'Rodullinen' tai 'kulttuurinen' piirre tai piirrejoukko katsotaan ennalta yksilön olemukseksi ja häneen suhtaudutaan tämän ennakko-oletuksen nojalla alempiarvoisena. 
(2) Tämä vallankäyttö liittyy suoraan tai - 'uusrasismissa' - kiertoteitse ihonvärin kaltaisiin eli geneettisiin ominaisuuksiin (tai muihin ulkoisiin piirteisiin kuten etniseen vaatetukseen). 
(3) Voidaan vielä täsmentää, että termiä 'rasismi' on kautta historian ollut tapana käyttää tällaisesta vallankäytöstä lähinnä silloin, kun syrjinnän kohteella ja tämän viiteryhmällä on verrattain vähän päätösvaltaa siinä yhteiskunnassa, jossa häntä syrjitään. 


En ota juuri tässä kirjoituksessa varsinaisesti kantaa siihen, missä määrin esim. Hommafoorumilta löytyy 'perinteisen rasismin' tai 'uusrasismin' piirteitä. Sen sijaan yritän tarjota 'rasismin' käsitteen määritelmän, jonka toivoakseni myös ainakin jotkut maahanmuuttopolitiikan arvostelijoista voisivat jakaa ja siten rakentaa yhteistä keskustelukulttuuria, jossa yksilöitä ei tuomittaisi tai arvotettaisi heidän etnisen, uskontokunnallisen tai geneettisen taustansa nojalla.

(Varaan mahdollisuuden täsmentää määritelmää myöhemmin, jos katson tarpeelliseksi. Otan rakentavaa palautetta vastaan kommenttiruudun kautta, mutta en julkaise kommentteja sellaisenaan, vaan koostan niistä harkintani mukaan referaatin. Kiitos.)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti